מהם ספרינקלרים? הכירו את אמצעי הכיבוי העוצמתיים ביותר

ספרינקלרים הם אמצעי כיבוי עוצמתיים בהם המים מוטחים בלחץ גבוה לעבר השריפה. הסיבה לכך שהביטוי נהנה בלשון רבים היא כי מדובר בתשתית ובה מספר ספרינקלרים. תשתית זו מגבה חדר, קבוצת חדרים, מסדרון או כל מבנה אחר שנמצא בסיכון גבוה לבעירה ויש צורך במענה כיבוי אש מידי בעבורו. ברוב המקרים מדובר במבנים הבאים: חדרי כביסה ברחובות הערים, מעונות סטודנטים, בתי מלון, חדרי ייצור במפעלים, ועוד. הקביעה מי רשאי להתקין ספרינקלרים במבנה שלו נעשית על ידי חברת ייעוץ מיגון אש המבססת את עבודתה על תקן הבטיחות 1956.

45 (1)

ספרינקלרים – רכיבי הגילוי והתגובה לשריפות במבנים

הספרינקלרים אינם רק רכיבי תגובה לשריפות אלא גם אמצעי גילוי אש. בכל ספרינקלר מותקנת כוסית משקעים ובה נוזל סמיך מתפשט. כאשר האש אוחזת בסמוך לו, קצב ההתפשטות כל כך גדול עד כי הוא חובט בכוסית עד שהיא נשברת, ואז המפסק של הספרינקלר נפתח. כשזה קורה, מים יוטחו לעבר האש. חשוב לציין כי כל ספרינקלר פועל בנפרד משכנו, ולכן מאד חשובה הבחירה של החברה שמתקינה לכם את המערכת. רק חברה טובה ואחראית תדע איפה להציב כל ספרינקלר כך שבכל מצב של שריפה יהיו לכם מתזים פועלים המוכנים להשיב מים לעבר הבעירה.

אופן הגעת המים לצנרת הספרינקלרים

המים מגיעים לצנרת של הספרינקלרים באמצעות משאבות. האחרונות מותקנות בחדר במפלס התחתון של המבנה, אשר מוגדר חדר משאבות. עליו להיות נעול על מנת לשמור עליהן מפגיעה. בכך, אתם מוודאים שמים מסופקים לצינורות הספרינקלרים שלכם בעל עת, והם מוכנים להזין אותם בהם בעת אירוע שריפה.

תחזוקה שוטפת של הספרינקלרים

משימות תחזוקה שוטפת לספרינקלרים, לצינורות ולמשאבות נערכות על ידי חברת מיגון אש בהזמנת הלקוח ובתחילת כל שנה לצורך בדיקה תקופתית. בדיקה שעברה בהצלחה מזכה את המבנה ברישיון עסק לשנה הבאה. בעלי החזקה על המבנה צריכים להיות דרוכים ואם מתעורר אצלם חשד כי מערכת הספרינקלרים שלהם אינה תקינה, עליהם לפנות לחברה המתקינה לבדיקת המתזים. החברה יכולה לספק ללקוח הזזת ספרינקלרים, כלומר העתקתם מנקודות כלשהן בצינורות לנקודות אחרות, במידה ואתם חושדים שהמיקום של חלק מהם אינו נכון.