מיגון אש לחברות

בחברות ובעסקים, רמת מיגון האש נקבעת בתקן מיגון אש ייעודי שנקבע על ידי המחוקק. משרדי הגנת הסביבה ובטחון הפנים יכולים לשנות את רמת התקנות ולכן בכדי לדעת בוודאות שאתם עומדים בהן בכל עת, חשוב למנות חברת מיגון אש בתור ספקית שירות קבועה שלכם. היא תדאג להתקנת עזרי הכיבוי בהתאם לתקנים, וגם תציב מערכות גילוי המורכבות מרכזות אבטחה וגלאי אש ועשן ייעודיים.

ספרינקלרים – נועדו לחדר בו אסור להבעיר אש בכלל

בחדר בו גם סיגריות והדלקת גפרורים ומצתים היא פעולה אסורה, יש להתקין ספרינקלרים. הדוגמה הטובה ביותר היא חדרי כביסה של מעונות מגורים. בחדרים אלה הדלקת כל אמצעי אש היא סכנה אמיתית כי הם חמים בטמפרטורה שלהם וכל שינוי נוסף כלפי מעלה עשוי לגרום לשריפה. הספרינקלרים יזהו מבעוד מועד התחממות יתר שהיא מעבר לפעילות התקינה של מכונות הכביסה ויתיזו מים מהתקרה. כל היופי בספרינקלרים הוא שהם פועלים אינדיווידואלית. ספרינקלר שנמצא ליד מקור האש מתיז מים, וספרינקלר אחר שנמצא ליד האש נפתח לאחר מכן, ולכן זמן התגובה הוא אמיתי, בהתאם למקום אחיזת האש. אופן פעולת כל ספרינקלר ממבוסס על נוזל כיבוי קשיח שמתנפץ על הפקק שלו ופותח מסלול התזת מים.

מערכות מיגון – לחדרי עבודה סטנדרטיים

בחדרי עבודה סטנדרטיים, כולל חדרי הנהלה, יש להתקין מערכות מיגון המבוססות על גלאים. המערכות מורכבות מרכזת אבטחה אליה משויכים מספר גלאים על פי הגדרת אזורי הגילוי בבית העסק. לרוב, חדר בודד או זוג חדרים או שקובית ובה כניסות למספר חדרים, מוגדרים כאזור גילוי. גלאי בודד יותקן במקום. מחלקת האפיון בחברת מיגון האש שלכם תבדוק את המבנה ותקבע את מקומות הצבת הגלאים. הם ישויכו, במקביל לחיבורם לרכזת אבטחה, גם לאמצעי תגובת מערכת. היות שרק ספרינקלרים ומטפים מכבים בפועל אש, השיוך יתבצע לסירנות וצופרים ייעודיים שיתריעו על התפרצות האש, בהתאם לגילוי של הגלאי המשויך.

אמצעי גילוי ידניים – מטפי כיבוי

חשוב לוודא כי מטפי כיבוי זמינים במבנה החברה ובית העסק ושהשעונים שלהם מורים על האזור הירוק ולא האדום. מטפים עם אזור אדום צריכים החלפה או מילוי מחדש של חומר הכיבוי. פעולה זו נעשית בחברת מיגון אש מוסמכת. חשוב להעביר את העובדים הדרכה על שימוש במטפי הכיבוי.