ספרינקלרים ויתרונותיהם בהגנה ובטיחות מפני אש

מערכות ספרינקלרים הנן מערכות תגובה המגינות על מבנים ומתחמים חיצוניים מפני שריפה בזמן אמת. בשטחים פתוחים אמצעי הכיבוי נקראים תותחי כיבוי אש והם מבצעים בדיוק את שמבצעת מערכת ספרינקלרים בתוך המבנה. הספרינקלרים מחוברים למערכת צינורות מתכתיים עבים בצבע אדום אשר מחוברים למערכת המים בבניין או בחצר, ומתממשקים עם מערכת כיבוי אש אלקטרונית כך שכאשר היא מתריעה על שריפה, הם מכבים אותה. האם זה אומר שאפשר שיהיה פטור מאחזקת מטף כיבוי? לא. עסק או מבנה ציבור תקניים מחייבים אחזקת מטפים מלאים בכוננות. ספרינקלרים באים בנוסף למטפים, והם מספקים את מענה הכיבוי הראשוני. היה וזיהיתם שריפה, ומערכת הכיבוי שלכם לא הגיבה, יש להיעזר במטפים שלרשותכם ולדווח לחברת מיגון אש על הבאג. נציגי האחרונה יסורו למבנה או לשטח שלכם ויתקנו אותו.

כיבוי מידי של כל שריפה

בין אם זו שריפה עקב התלקחות חומרים דליקים או מסוכנים, או שריפה שפרצה עקב כוח עליון, בין אם מדובר על התלקחות עקב תנאים מלאכותיים או כתוצאה מחום – ספרינקלרים תמיד יזהו לפניכם את המוקד וישיבו מים לעברו במטרה לכבותו. הכיבוי נעשה באמצעות זרנוקי מים במהירות גבוהה אשר יספקו מענה הולם לעוצמתה של השריפה.

ניתנים להתקנה באופן גלוי או סמוי

ספרינקלרים מהווים חלק ממערכת כיבוי אש תקנית, אך ישנם משרדים ומוסדות בהם חשוב לשמור על ייצוגיות בעיצוב החדרים. בדיוק לשם כך ישנם ספרינקלרים סמויים. אחרי התקנתם, הקירות שלכם ייראו רגילים לחלוטין, ללא כל סממן של חציבה או חיתוך. בזמן אמת הם יישלפו החוצה וישיבו מים לעבר מקורות האש.

נוחים להתנהלות

בזמן שריפה אינכם נדרשים לעשות דבר. כל ספרינקלר במערכת יפעל על מנת לכבות את השריפה כפי שתוכנת. כאשר מערכת ספרינקלרים הנה אוטומטית אתם נהנים מהגנת אש יציבה, בטוחה ומדויקת להפליא. 

עומדים בתקני כיבוי ישראליים ומערביים

ספרינקלרים עומדים באופן מלא בתקינת כיבוי האש הן של מכון התקנים והן של מכוני תקנים מעבר לים במדינות המערב. הם הוכחו כפתרון יעיל במיוחד לכיבוי אש. התקנת מערכת ספרינקלרים נעשית על פי תקן ומביאה כל משרד או מוסד למצב של הגנה מלאה משריפות.