ספרינקלרים להגנת אש בזמן אמת

ספרינקלרים הם רכיבי הגנה שייעודם הוא כיבוי אש. על מנת שהם יספקו לכם הגנה בזמן אמת, נדרשת להם תחזוקה הכוללת בדיקות ותיקונים. מלאכה זו נעשית בידי חברת מיגון אש. מדוע אנו מעדכנים אתכם בכך? משום שבעלי חזקה על משרדים ומפעלים רבים משכירים זאת מחברות ניהול, ונציגיהם לא טורחים לומר להם מה יש להם במבנה, והאם מערכת הגנת האש התקנית בכלל כשירה לטפל בדליקות שייווצרו. חברת תעשיות מיגון תוכל לבדוק ספרינקלרים עבורכם ולוודא שהם תקינים ויכולים לשרת אתכם בהינתן שריפה.

מערכות כיבוי אש - תעשיות מיגון

עבודה תקנית של הספרינקלרים בשגרה

בהתקנת ספרינקלרים סטנדרטית, הנוזל שנמצא בתוכם צריך לזהות טמפרטורה של 68 מעלות צלזיוס ומעלה ולהתבקע בהתאם. ביקוע שכזה נעשה בספרינקלר בודד ואינו תלוי באלו שנמצאים ליידו, מה שמאפשר חיסכון במים וכיבוי מדורג של האש. בסופו של דבר, כאשר היא אוחזת בכל החדר, כל הספרינקלרים מתבקעים ומשיבים מים לעבר מקור הדליקה. ספרינקלר שאינו תקין אינו מזהה טמפרטורה זו, או שכבר נעשה בו שימוש עקב אירוע קודם והוא זקוק לעבודות תחזוקה.

תיקון מערכות ספרינקלרים

במידה וחוויתם אירוע במשרד, במפעל או בכל מקום אחר בו ישנו חדר ספרינקלרים, אתם תצטרכו לקרוא לאיש תחזוקה מחברת תעשיות מיגון שיבחן את כשירותם ויבצע את התיקונים הנדרשים. השירות כולל בדיקה של המתזים, בדיקה של החיבורים שלהם, בדיקה שיש נוזל ופקק בכל ספרינקלר והשלמת חוסרים אלו במידה ונמצאו ליקויים.

הזזת ספרינקלרים

שירות זה נועד למי שהחליט שחדר מסוים יהיה כזה שיש בו ספרינקלרים והתחרט. לדוגמה, חדר סטרילי שנקי מאמצעים מתחממים שהוסב לחוות שרתים. חוו שרתים מאוישת במחשבים ושרתים ועל כן צפויה "להתחמם" מעת לעת, מה שעושה אותה לא מתאימה לאירוח ספרינקלרים. במקרה זה יהיה עליכם להזמין שירות הזזת ספרינקלרים לחדר אחר בו מוחלט שהוא יהיה סטרילי.

ייעודי הספרינקלרים

להגן מפני התחממות, למנוע דליקה, לשמש בחדרים סטריליים בלבד, בהם לא מורשות פעולות כמו הדלקות סיגריות, גז בישול או אירוח מחשבים וטכנולוגיות בעלות סף התחממות גבוה. ככל שהחדר נתון בתנאים אלה, הוא מתאים להתקנת ספרינקלרים והם צריכים להגן על הנעשה שם מפני התחממות חריגה ושריפה בעקבותיה.