ייעוץ בטיחות אש נדרש לכל עסק או מוסד: פרטים במאמר

ייעוץ בטיחות אש הוא שירות לארגונים ולמוסדות שייעודו הוא למפות את כשלי בטיחות האש ולזהות נקודות תורפה להיווצרות שריפות. בתגובה לכך, החברה תכין סט פתרונות שימגן את העסק, הארגון או הגורם המוסדי מפני אש. חברת ייעוץ בטיחות אש קובעת אלו אמצעי מיגון אש יהיו במבנים המשמשים עסקים, מוסדות וארגונים כדלקמן.

זיהוי המבנה וקביעה בהתאם לחוק מהם אמצעי הגנת האש הנדרשים

ישנם מבנים שמתוקף ייעודם הם צריכים אמצעי הגנת אש חיוניים. ידוע למשל שמעונות אוניברסיטאיים או של מכללה נדרשים להתקנת מערכת ספרינקלרים בחדרי הכביסה והמטבח המשותפים. מאותן סיבות, גם בנייני מגורים ומשרדים צריכים ספרינקלרים בקומות להגנה מפני התחממות משאבות מים ותשתיות גז ברחבי המבנה. באותן דרכים אך באופן פרטני יותר בוחנת חברת ייעוץ בטיחות אש גם עסקים, חברות, ארגונים ומוסדות ובודקת אלו אמצעי הגנת אש נדרשים במבנים שלהם: גלאים, צופרים, ספרינקלרים, מטפים ועוד.

התקנת אמצעי בטיחות האש במבנה

השלב הבא בו נוקטת חברת ייעוץ בטיחות אש הוא שלב ההתקנה. במסגרתו, היא צפויה להטמיע ברחבי המבנה את אמצעי ההגנה שתוכננו מראש. החברה תיעזר בחציבות על מנת להתקין חלק מהאמצעים, תוך כיסויים באמצעי הגנה כמו צינורות מוליכים אנטי ונדליים למניעת קיצור החשמל בשל רטיבות או עומסי חום וקור. לאחר מכן, חברת ייעוץ בטיחות אש תסיים את השיפוץ הנדרש, לרבות סגירת חציבות וניקיון ותתחיל בבדיקת המערכת שהותקנה.

בדיקת רכיבי המערכת

חברת ייעוץ בטיחות אש תדבג שני סוגי מערכות: אלקטרונית המבוססת על גלאים וצופרים ואת מערכת הספרינקלרים, שהיא נפרדת מהם ופועלת רק אם אש אוחזת בקרבם. בבדיקת מערכת גילוי האש, עובדי החברה יוודאו כי הגלאים מכוילים ומזהים אש מהכיוון שנצפה באפיון. כמו כן, הם יבדקו שהצופרים שמקושרים לאותם גלאים יצפרו בזמן אמת ללא השהייה. במערכת הספרינקלרים, תמגן החברה את החדר מפני מים ותוודא שכאשר אוחזת אש בקרבם הם נפערים ומשפריצים זרנוקים לעבר מקור האש. בדיקות אלו מאששות שהמערכות תקינות ומוכנות לשרת את הלקוחות.

שירותים נוספים לאחר ההתקנה

עדכון בזמן אמת שהושקה מערכת חדשה אותה ניתן להחליף בקודמת, עדכון לגבי שינויים תקן בפועל הצורך להיערך לכך, בדיקה שנתית לתקינותה של המערכת ודאגה להוצאת רישיון עסק לשנה הבאה. חברת ייעוץ בטיחות אש לא רק מגנה על הלקוח עם אמצעי ההגנה הטובים ביותר מפנני התלקחות אלא גם פועלת מול גורמי אכיפה לאישור תקינות המערכת ועל כן להנפקת רישיון הפעלה לעסק, למוסד או לארגון.