מערכות ספרינקלרים מתזים רטובים

במידה ונדרש רישיון עסק והסתיימה השנה, בדוק את מערכת כיבוי האש במשרדך. ייתכן כי עיון בדרישות יגלה שיש לך כשלים ותצטרך לשדרג את מערכת הכיבוי. למזלך, אנו מוכרים את כל אביזרי הגנת האש וכיבויו, כולל התקנת מערכות כיבוי שלמות עם רכזות, גלאים, סירנות וספרינקלרים להתזת מים בזמן אמת לעבר מקורות האש.

ספרינקלרים עבודה רק על פי התקנים

אנו מתבססים בעבודתנו על מכו התקנים הישראלי מת"י, ועל מכוני תקינה מערביים מוכרים בענף האש. אנו מספקים רק מוצרי איכות שעמדו בתקנים הללו, וביניהם מערכות ספרינקלרים מתזים רטובים. המערכות יותקנו לאחר אפיון המבנה שלכם, במסגרתו נזהה אלו מוצרי כיבוי אש אתם צריכים, ונפעל להתקינם. בסיום ההתקנה תתבצע בדיקה של המוצרים, ונלמד אתכם כיצד להשתמש במערכת. כמובן שנצייד אתכם במספר טלפון אליו תוכלו לפנות בעת היווצרות בעיות במערכת.

התקנת כל סוגי המתזים

מתזים (ספרינקלרים) רטובים, מתזי קצף, ועוד. אנו מתקינים מתזים סמויים וגלויים אשר ברגע הגילוי יפיצו מים כנדרש. הגילוי מתבצע באמצעות אמצעי גילוי וחישה כמו גלאי אש המחוברים לרכזת אבטחה. הגלאים רגילים לזהות אזור אשר החל מטמפרטורה שהוגדרה מראש מאופיין האזור כנגוע, והגלאי שולח התרעה לסירנות ולתגובות המערכת, שהן במקרה זה הספרינקלרים. האחרונים משיבים סילוני מים לעבר מקורות האש.

גם אם יש לכם מערכת כיבוי לא בטוח שהיא עומדת בתקנים

הזמינו אותנו לבדוק את מערכת כיבוי האש שלכם. אנו נבחן האם היא עומדת בתנאים המבוקשים שנוסחו על ידי משרד העבודה. במידה ויימצאו כשלים, הם יתוקנו. במידה והמערכת אינה אלוונטית לצרכי הכיבוי של היום, נבצע החלפה מלאה שלה בהתאם לאפיון שיתוכנן עבורכם מראש. אנו שירתנו את מיטב הלקוחות בתחום, ומאחורינו ניסיון רב שנים בענף מערכות כיבוי האש, ובפרט – בהתקנת מתזים תקניים במערכות קיימות.

עדכונים על חידושים בתחום הכיבוי בזמן אמת

אנו עומדים בקשר רציף עם הלקוחות שלנו ומעדכנים אותם על מוצרי כיבוי אש חדשים בזמן אמת. ספרינקלרים, אזעקות, גלאים ורכזות אבטחה שיוצרו מובאים לידיעתכם אם הדבר רלוונטי לאתר בו הותקנה המערכת. 

למידע נוסף על מערכות ספרינקלרים מתזים רטובים ניתן לפנות אלינו, ואנו נספק עבורכם פרטים מלאים!