ספרינקלרים מתזי הצפה

ספרינקלרים הנם אמצעים להתזת מים להגנה על מבנים מפני התלקחות אש. בבתי עסק וברוב בנייני המגורים והעסקים חובה להתקין מערכת זו ולמנוע את הדליקה הבאה. רוב רישיונות העסק והאכלוס מוענקים רק כנגד התקנת מערכות ספרינקלרים מתזי הצפה המתאימים למקרה. לכן, מה שתצטרכו לעשות כדי לדאוג לרישיון וגם למנוע את הטרגדיה הבאה הוא לדאוג להתקנת ספרינקלרים מתזי הצפה במבנה שלכם.

התקנת ספרינקלרים מתזי הצפה – הכיצד?

ההתקנה מתבצעת על ידי חברה להתקנת מערכות כיבוי אש המתמחה במתח נמוך ובהטמעת פתרונות הכיבוי (המתזים) עצמם. החברה למעשה מיישמת 2 פרויקטים במבנה שלכם. היא גם מטמיעה את מערכת כיוי האש וגם מחברת ספרינקלרים מתזי הצפה באמצעי תגובות מערכת: אם גלאי האש מגלה אש או עשן, הספרינקלרים משיבים מים לעבר המקורות.

במה מתבטאים ההבדלים בין אתרי העסק או הבניינים השונים להם נדרשים ספרינקלרים?

ברמת החשיפה להתלקחות עקב סביבה חיצונית עוינת מבחינת רוחות וגידולי טבע מתלקחים. כמו כן, בנעשה בתוך המבנה. עבודה עם מתכות מודלקות, שמנים וחומרים כימיים מסוכנים מצריכה הגנה על סביבת העבודה. גם מקום שמערכת החשמל בו אינה חדשה, וקצר בה עלול להוביל לשריפה זקוקה למענה כיבוי אש זמני עד להחלפת מערכת החשמל למערכת תקינה ובטוחה. היות וכל בית עסק או בניין – שונה מהותית בפרמטרים אלו, אזי נדרשות מערכות שונות המבוססות על ספרינקלרים מתזי הצפה בכל מקום.

השינויים בין הספרינקלרים באפיון המבנה – מהם?

השינויים מתבטאים בעיקר בחומר הכיבוי. החומר אינו רק מים אלא מבוסס על אבקות וחומרים נוזליים ייעודיים לכיבוי שריפות. ישנם חומרים אבקתיים, ישנם חומרים נוזליים המשמשים לכיבוי דלקים ונוזלים, וישנם חומרים המשמשים לכיבוי נזקי חשמל ומוצקים. ספרינקלרים מטעמנו יותקנו אך ורק לאחר אבחון מלא של האתר וזיהוי נזקים עתידיים על פי המבנה שלו ורמת המסוכנות לדליקה שיש בתוכו.

הזמינו אותנו וזכו ברישיון עסק או רישיון אכלוס

בעלי עסקים – הזמינו אותנו לבדיקת מערכת כיבוי האש שלכם, או להתקנת מערכת כזו לראשונה. קבלנים – הזמינו אותנו לבדיקת חדרי המשאבות בבניינים, חדרי הגז ואזורים רגישים אחרים בתוכ, בטרם הענקת טופס 4 לאכלוס המבנה. רק בדרך זו תוכלו לדעת שעשיתם את הדבר הנכון, ושאתם בדרך לאישור רישיונכם או יכולת האכלוס שלכם במבנה שיזמתם.