ספרינקלרים – מתזי כיבוי שריפות בתוך מבנים בזמן אמת

הספרינקלר הוא אמצעי הכיבוי העוצמתי ביותר מבין האלטרנטיבות, מטף וזרנוק. משתמשים בו כחלק ממערכת כוללת של מתזים ולכן הוא עצמו אינו בודד. הוא מחובר, במקביל למספר מתזים נוספים למערכת שתי וערב (לאורך ולרוחב) של צינורות בצבע אדום המחוברים למשאבות כיבוי אש בתחתית המבנה. במידה וחלה שריפה במבנה והיא מגיעה קרוב מספיק לאחד הספרינקלרים הוא ייפתח ויתיז מים על השריפה. הספרינקלר, על אף כי הוא מחובר למתזים נוספים, אינו תלוי בהם והם לא תלויים בו. הוא נפתח רק כאשר האש קרובה מספיק, ולכן פתיחת מתזים נוספים תיעשה רק כאשר היא תתפשט לכיוונם.

אפיון מערכת הספרינקלרים במבנה

האפיון נעשה רק אם הוחלט כי לא רק מטף וזרנוק הם האמצעים הנדרשים להשתלטות על שריפה באותו מבנה, אלא גם מערכת ספרינקלרים שלמה, המבוססת על משאבות מים. החלטה כזו תתקבל בדרך כלל במעונות סטודנטים, במרתפי כביסה ציבוריים ברחובות הערים ובכל מקום אחר בו מתבצעת הפעלה סיטונאית של מכשירי חשמל מקומיים בידי ההמונים. במסגרת האפיון בוחנים יועצי מיגון האש את גורמי הסיכון במבנה, משערכים את זוויות ההתפשטות של האש ומציבים מולן ספרינקלרים שיגלו אותה וישיבו לה מים.

התקנת מערכות ספרינקלרים לכיבוי אש

אופן הפעולה ההנדסי של הספרינקלר בעל תקרית אש

כאשר חלה תקרית אש, הכוס שנמצאת בקצה הספרינקלר מתחילה להישבר על ידי נוזל שמתפשט בתוכה. כאשר הוא מכריע אותה לחלוטין נשמע כעש של שבר בעוצמה מספקת לפתיחת המפסק של הספרינקלר. כאשר הוא נפתח, מים מותזים לעבר מקור הבעירה. לכן, ניתן ללמוד כי הספרינקלר הוא לא רק אמצעי תגובת-מערכת, אלא גם אמצעי גילוי ולכן הוא פועל במקביל לרכזת אבטחה לגילוי אש, אך באופן בלתי תלוי כלפיה. היא מבססת את עיקר פועלה על גלאי עשן ואזעקות, בעוד מערכת הספרינקלרים גם מספקת תגובת כיבוי בזמן אמת.

תחזוקת מערכת ספרינקלרים

מערכת של ספרינקלרים נדרשת לתחזוקה שוטפת על ידי נציגי חברת מיגון אש שיבחנו אותה, יוודאו כי היא תקינה, ושכל ספרינקלר מכיל רכיבי גילוי, חישה והתזה במצב תקני. מערכת ספרינקלרים תקינה מצילה חיים ולכן בדיקה זו נערכת כל שנה כחוק. תקינות הבדיקה מזכה ברישיון עסק לשנה הבאה.