תקן 1220 של גלאי עשן

לפני כמה שנים, יצא תקן חדש להתקנת מערכת גילוי עשן. תקן 1220 של גלאי עשן, הוא בכמה דרגות, 1, 2 ו-3.תקן זה, מהווה בסיס לאישור קבלת מערכת לגילוי עשן ואש ויש לו חשיבות רבה. הטופס מהווה גם הוכחה לסוקרי הביטוח כאישור חוקי להתקנת מערכת גילוי עשן. בפועל, נקבעו שתי רמות שהגבוהה ביותר של תקן 1220 של גלאי עשן, היא רמה 2, תקן זה, חל על גלאי עשן שמיועדים להתקנה במבנים התקן, שהוא מדרגה 2, יכלול רכיבים חשמליים  ואמצעי חישה שנתונים בתא סגור או ברכיבים נפרדים שמטרתם לגלות עשן. אמצעי החיבור למעגלי התראה ולמעגלי הפעלה מרחוק. ישנה אפשרות נוספת, להתקין במערכת גילוי עשן ואש, גם גלאי חום.  תקן 1220 של גלאי עשן דרגה 2, ייכלל גם בדרישות שמתייחסות לאביזרים חיצוניים שיש לחבר לגלאי העשן.

השינוי של תקן 1220 דרגה 1

עיקר השינוי של תקן 1220 של גלאי עשן, דרגה 1, הוא האופציות שניתנות למבוטחים השונים לחיבור המערכת לרשת הכיבוי, באמצעות חייגן טלפוני או חיבור המערכת למוקד בקרה אזרחי על פי הדרגות שנקבעו בתקן. מה שמוגדר כ- תקן 1220 של גלאי עשן דרגה 1, הינו חיבור המערכת, למוקד בקרה אזרחי. היום החוק של מכון התקנים, קובע, כי בכל דירה, חייבת להיות מערכת לגילוי עשן שתהיה מחוברת למוקדים אם מכבי האש ואם מוקדים אזרחיים. חברות המוסמכות להתקנת ציוד של מיגון מאש. רמה מס' 1 של תקן 1220, הינה הרמה הרגילה, אך ישנוה גם דרגה 3 שהיא גבוהה הרבה יותר מכולם והיא מיועדת יותר במפעלים, מוסדות ועוד.
 
תקן  1220 דרגה 3
 
התקן של 1220 דרגה 3, יבוצע על פי דרישת רשות הכבאות שמתאימות לחללים גדולים במיוחד, כגון: מפעלים, מוסדות, מחסנים גדולים. התקן, דורש ציוד כיבוי וגלאי עשן כמו, מערכת אוטומטית לגילוי אש, עשן וחום. התקן חל על פי מיון סוגי אתרים בהתאם לצורך המערכת שתהיה מורכבת ומשוכללת יותר למניעת סכנות שריפה במקומות גדולים שבהם ישנם הרבה אנשים שבאמצעות מערכות אלה, נמנעים אסונות גדולים.