התקנת מערכות ספרינקלרים במפעלים וחברות גדולות

ספרינקלרים, או בעברית – מתזים, הם אמצעי כיבוי אפקטיביים במיוחד הן בשל עוצמת התזת המים והן לנוכח העובדה שהם גם אביזרי גילוי ולא רק כיבוי. אם אש אוחזת בחדר בו הם מותקנים, הם נפתחים ומתיזים מים לעברה. התקנת מערכות ספרינקלרים דורשת ידע הנדסי בהצבתם על פי התפשטות האש. את מיפוי התפשטות האש ניתן לאבחן באמצעות פוטנציאל הסיכון במבנה שלכם בהתבסס על תקן בטיחות האש 1956 של מכון התקנים הישראלי. אבחון זה נעשה על ידי חברת מיגון אש, אשר מיישמת במבנה גם התקנת מערכות ספרינקלרים כולל כל הציוד הנלווה, משאבות מים וצינורות הולכה.

12124

אפיון מערכת הספרינקלרים במבנה המיועד

אפיון מערכת הספרינקלרים נעשה על בסיס גורמי הסיכון בחדר המיועד. ייתכן כי יימצא שמערכת זו צריכה להיות מותקנת במספר חדרים הנמצאים אחד ליד השני, כולל במסדרונות המעבר. בהתאם לרמת הסיכון במבנה ולהתפשטות האש שניתן יהיה להאריך, ייקבעו מיקומי הספרינקלרים על גבי הצינורות בתוך כל חדר ומסדרון.

התקנת מערכת הספרינקלרים

ההתקנה תתבצע על פי סדר, עם כל התשתיות בהתאם לדרישות האפיון שזה עתה נקבע. תחילה – יותקנו משאבות הספרינקלרים בחדר משאבות ייעודי, ולאחר מכן הן תחוברנה לצינורות אדומים ממתכת שינותבו לחדרים בהם נדרשת הגנת ספרינקלרים. החלקים שיימצאו בתוך החדרים יהיו מחוררים, ועל גבי החורים יוטמעו הספרינקלרים עצמם: גופים מוארכים דמויי כוסות משקה.

פעולת הספרינקלרים בעת זיהוי אש

כאשר האש נמצאת במי מהחדרים בהם ישנם ספרינקלרים ומתקרבת לאחד מהם, נוזל הנמצא בתוך הכוס שלו הולך ומתפשט עד שהוא שובר את הכוס של אותו ספרינקלר. כתוצאה מכך, המתג שלו נדלק ומים מתחילים להיות מוטחים לעבר האש. כל ספרינקלר פועל באופן עצמאי ומכאן החשיבות של קביעת מיקומם מראש, באפיון סדור. במידה וספרינקלר אחד נפתח, זה לא אומר שהשכן שלו גם ייפתח וגם לא זה שנמצא לידו מן העבר השני של התקרה. הם ייפתחו אם האש תגיע מספיק קרוב גם אליהם באופן בלתי תלוי. לכן, התקנת מערכות ספרינקלרים יש להסדיר רק בחברת מיגון אש מומחית אשר תתכנן את המערכת בהתאם לדרישות תקן 1956 לבטיחות אש ותספק תיקונים ובדיקות למערכת במהלך השנה.